Zarząd Koła 131

Zarząd Koła 131

Prezes - Bogdan Krawczyk

Z-ca d/s sportu - Adam Wieczorkiewicz

Z-ca d/s organizacji - Wiesław Jachowicz

Skarbnik - Kaźimierz Kaźmierczak

Sekretarz - Przemysław Muras

Gospodarz - Marian Tokarski

Członek zarz d/s młodzierzy - Piotr Zaborowski

Członek zarządu - Andrzej Fredyk

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji - Włodzimierz Fienko

Z-ca Przew - Józef Kudła

Członek Komisji - Robert Turek

 

Sąd Koleżeński

Przewodniczący Sądu - Jan Kujawiński

Z-ca Przew - Mariusz Pawlikowski

Członek Sądu - Leszek Rejsz