Karta wędkarska

ABY ŁOWIĆ NA POLSKICH WODACH, KONIECZNA JEST KARTA WĘDKARSKA. JEST TO DOKUMENT DOŻYWOTNI, WYDAWANY DOROSŁYM I MŁODZIEŻY OD 14 LAT PRZEZ WŁAŚCIWE DLA MIEJSCA ZAMIESZKANIA STAROSTWO POWIATOWE.

ZAPRASZAMY DO SIEDZIBY NASZEGO KOŁA NR 131 NA UL LOKATORSKA 9 W CZWARTKI W GODZINACH 16-18

A) Przyswoić sobie przepisy zawarte w Ustawie o rybactwie śródlądowym oraz rozporządzeniach wykonawczych Ministertwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi."

B) Zdać egzamin ze znajomości ochrony i połowu ryb. Egzamin ten może być składany tylko i wyłącznie przed komisją egzaminacyjną działającą na terenie powiatu właściwego pod względem  miejsca zamieszkania zdającego (jest to uregulowane rozporządzeniem do "ustawy o rybactwie" ).Osoba ta w czasie składania egzaminu winna:

1) Okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną,
2) Wnieść składkę egzaminacyjną w wysokości 30 zł, druk wpłaty do pobrania, przy czym osoby w wieku od 14 do 16 lat są zwolnione z opłaty. Pozytywny wynik egzaminu zostanie potwierdzony pisemnym Zaświadczeniem Egzaminacyjnym.

Wzorcowe pytania

C) Udać się do starostwa powiatowego - właściwego względem miejsca zamieszkania - i wystąpić o wydanie karty wędkarskiej - tzn.:

1) Pobrać, wypełnić i złożyć wniosek o wydanie karty wędkarskiej (te czynności realizuje się w starostwie - praktycznie "od ręki")
2) Złożyć Zaświadczenie Egzaminacyjne,
3) Dostarczyć fotografię,
4) Uiścić opłatę urzędową za wydanie karty w wysokości ok. 10 zł,

Dla mieszkańców Łodzi karty wędkarskie wydaje:

Urząd Miasta Łodzi

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zespół ds. Rolnictwa, Ochrony Zwierząt, Łowiectwa i Rybactwa

Al. Piłsudskiego 100

92-326 Łódź

pokój: 2

w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek i piątek 8.00–16.00; wtorek 9.00–17.00

telefon: +48 (42) 638-47-14, +48 (42) 638-47-05, +48 (42) 638-56-88, +48 (42) 638-53-73