Zbiorniki dopuszczone do wędkowania w Łodzi i okolicach

Wykaz zbiorników wodnych udostępnionych do amatorskiego połowu ryb z brzegu na rok 2018 :

Zbiorniki Okregu Mazowieckiego

- Stawy „Krzywie''

- Staw Montoprzem

- Stawy Talar- prawa strona

-Cegielnia Wymysłów .

Obwód rybacki rzeki Ner nr 1 - rzeka Ner od źródeł do mostu w miejscowości Lutomiersk ze wszystkimi dopływami i zbiornikami o ciągłym bądź okresowym dopływie woda

ZAKAZ WEDKOWANIA NA OBWODZIE RZEKI NER 1

Atualnie obwód rzeki  NER nr 1 nie ma wyłonionego dzierżawcy i nie jest wodą PZW

- rzeka Dobrzynka od źródeł do ujścia

- stawy Stefańskiego razem z Osadnikiem

- stawy Jana

- staw Młynek

- staw przy ul Przędzalniane w Łodzi

- staw przy ul Tymienieckiego w Łodzi

- staw na Olechówce przy ul Tomaszowskiej

- zbiornik techniczny na Olechówce

 

2. Obwód rybacki rzeki Bzura nr 1 - Okreg Mazowiecki

- rzeka Bzura od źródeł do ujścia rzeki Ochnia ze wszystkimi dopływami i zbiornikami o stałym bądź okresowym dopływie

- rzeka Sokołówka

- Staw w Parku na Julianowie

- Staw przy ul Zgierskiej przy blokach

- Staw przy ul. Liściastej „Pabianka”

- Staw przy ul Liściastej ( za Pabianką)

- Stawy „Arturówek”

- Staw Miejski w Zgierzu

 

Wody publiczne w parkach i na zieleńcach będące własnoscią lub pozostający we władaniu Miasta Łodzi:

Prosimy zwrócic szczególną uwagę na regulamin połowu na tych wodach bo to nie sa zbiorniki PZW  ---REGULAMIN---

2 zbiorniki w parku Helenów

Staw w Parku im. Reymonta

2 zbiorniku w Parku Sielanka

3 pierwsze stawy od Aleji  Unii w Parku im Marszałka J Piłsudskiego

zbiornik w Parku Widzewskim

2 stawy u zbiegu ulic Kolumny i Nad Stawem